Type B

SẢN XUẤT SẠCH

Phúc Điền tiến hành trồng thử nghiệm một số sản phẩm rau an toàn cho thị trường Nha Trang. Các sản phẩm rau sạch được trồng theo phương pháp hữu cơ và thực hiện quy trình cách ly an toàn nhất. Một số biện pháp diệt trừ sâu bệnh bằng biện pháp sinh học được áp dụng như: sử dụng ớt làm thuốc trừ sâu, trồng xencanh các loại hành, tỏi, sả để ngăn ngừa bệnh cho cây.

Thay thế và hạn chế phân hoá học bằng các sản phẩm từ hữu cơ như: phân chuồng, bùn ruộng, ủ lục bình làm phân. Phúc Điền đảm bảo các sản phẩm rau mà chúng tôi cung cấp có xuất xứ rõ ràng, đa số là các sản phẩm mà chúng tôi tự sản xuất. Số lượng sản phẩm và giá phụ thuộc vào từng giai đoạn canh tác.