emp1

Văn Thành Xả

  • Người chịu trách nhiệm chính đối với các sản phẩm, dịch vụ của Phúc Điền;
  • Người quản lý chính các hoạt động kinh doanh, hoạt động của trang web, thiết kế giao diện website;
  • Người quyết định chính các chính sách bán hàng, giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi;
  • Email: vanthanhxa@gmail.com;
  • Facebook: www.facebook.com/vanthanhxa.
  • Hotline: 0935.227796